НАШАТА ИНТЕГРАТИВНА МЕТОДИКА

Нашата интегративна методика за безлекарствено възстановяване на здравето обхваща водещи световни практики от енергоинформационната медицина, тибетска медицина, здравословно и лечебно хранене, мануални техники, биорезонансна физиотерапия, медитативни техники, обучения за самолечение и здравословен начин на живот.

Биорезонансна диагностика

Включва цялостно компютърно биорезонансно изследване на всички органи и системи, подробно снемане на анамнеза, преглед от лекар и назначаване на комплексен терапевтичен план.

Биорезонансна физиотерапия

Извършва се с най-модерните уреди в света за биорезонансна физиотерапия, като AQUATONE, TRIOMED, SMART, УНИКАЛЕН ДИХАТЕЛЕН ТРЕНАЖОР SmartBreathe, BIOMEDIS, BIOHERTZ, BIOGENIS.Работим съвместно с консултанти от Русия и Швеция.

Пептидна терапия

Най-ново поколение ниско-молекулни многокомпонентни пептидни биорегулатори.Прилагат се при възстановяване функциите на органите и системите.

Работим съвместно със специалисти и консултанти от Русия и Германия при определяне на индивидуалните програми за биолечение с пептидни биорегулатори.

Вега тест

Определяне на непоносимост към храни,тест за алергени и наличие на патогени в тялото.

Експрес скрининг на млечни жлези

Бърз, безопасен и евтин метод за профилактика на рака на гърдата.При установяване на наличие на зони със характеристики на злокачествени образувания, пациентът се насочва към съответния специалист.