АНТИБОЛКОВ ЦЕНТЪР

Ново направление в центъра по интегративна медицина Сливен

След като изучихме при хиляди пациенти болковите симптоми  и тяхната етиология,  разработихме методика за бързо премахване на болката.

Кои са основните причини за болка?

 • Травми.
 • Паразити и токсини.
 • Нарушения на опорно-двигателния апарат.

Отстраняване на болки при травми:

 • Ако е необходимо се прави рентгенова снимка за изключване на счупвания.
 • Боуен терапевт от боуен центъра провежда първоначална антишокова терапия.
 • Поставяне на превръзка ако е необходимо за временно обездвижване.
 • Третиране с наночастици от растителен произход.
 • Пептидна терапия за възстановяване на нарушените тъкани – костна, хрущална, мускулна, сухожилна. Обикновено още след първия боуен сеанс болката намалява с поне 50%. При необходимост се повтарят някои от терапиите до пълно изчезване на болката.

Отстраняване на болки при паразитни и бактериални инвазии и възпаления.

 • Провеждане на биорезонансна диагностика за установяване наличието на токсично натоварване, паразитни и бактериални причинители на инфекция и възпаление.
 • Назначаване на индивидуална  програма за клетъчно прочистване от токсини, паразити и бактерии. Обикновено още след първата детоксикация при пациента настъпва облекчение.  Най-чести са коремните и ставните болки.  Коремните  болки се повлияват след 1-2 терапевтични сеанса. Ставните болки се повлияват средно след 1-5 сеанса, според състоянието и причините.

Отстраняване на болки причинени от деформация на опорно-двигателния апарат.

 • Провежда се диагностика на стъпалата за установяване на деформации. Най-честият причинител на болки в коленете, кръста и гърба е спадането на сводовете на стъпалата. Често незабелязани остават плоскостъпие или спадане на напречния свод на стъпалата, които водят до пренапрежение в коленните стави и ставите на гръбначния стълб а от там и до болков синдром. След поставяне на специални ортопедични стелки, болката в коленете, тазобедрените стави или кръста при много пациенти изчезва същия ден.
 • Ако все още има остатъчна болка се провежда боуен терапия от специалист от боуен център Сливен. Очакваният резултат е болката да е намаляла поне с 50% след първия сеанс. Имаме случаи, когато наши пациенти си забравят бастуните и си тръгват за дома.
 • При хронични ставни заболявания, причинени от инфекции или свръхнатоварвания (професионални, спортни), довели до износване на хрущялната тъкан се включват и програми за клетъчно прочистване и пептидна терапия за възстановяване на хрущялната тъкан и сухожилята.